Monolitické akustické stropy

Akustické monolitické stropy sa vyznačujú hladkým povrchom, ktorý nie je rušený žiadnymi viditeľnými spojmi, prípadne konštrukciou. Na pohľad je povrch tvorený buď jemnou štruktúrou omietky alebo hladkou stierkou.

Vzniká tak jednoliaty celok, ktorý navyše spĺňa akustické parametre. Preto môžeme pri monolitických stropoch rozlišovať medzi stropom zvukovo pohltivým a (alebo) nepriezvučným.

Zvukovo pohltivé

Zvuková pohltivosť – Keď zvuková vlna narazí na povrch, časť energie sa odrazí, časť energie sa pohltí materiálom a časť energie tento materiál prepustí. Preto je kvalita zvukovej pohltivosti daná rozložením priestoru a použitými materiálmi. Zvuková pohltivosť má vplyv na vytváranie príjemného prostredia interiéru bez nadbytočného hluku.

V takomto prostredí sa zvyšuje zrozumiteľnosť reči a obmedzuje dozvuk čiže ozvena. Zvuková pohltivosť sa udáva ako hodnota Alfa W (αw) a vypočítava sa podľa normy ISO 11654 z praktického súčiniteľa zvukovej pohltivosti αp pri štandardných frekvenciách a porovnáva sa s kontrolnou krivkou.

Na základe tejto normy sú jednotlivé materiály rozdelené do 5 tried pohltivosti A až E, pričom A je trieda s najvyššou pohltivosťou.

Nepriezvučné

Vzduchová nepriezvučnosť alebo aj zvuková izolácia predstavuje schopnosť miestnosti (stavebných prvkov, stropov, stien, podlahy) zabrániť prenášaniu zvuku vzduchom a stavebnými prvkami.

Najčastejšie sa na dosiahnutie požadovaných parametrov nepriezvučnosti používajú materiály s vysokou objemovou hmotnosťou (masou materiálu), ktorá bráni prieniku zvuku, prípadne ho vracia späť do miestnosti.

Kombináciou vhodných materiálov vieme realizovať akusticky optimálny priestor, v ktorom je možné skĺbiť oba parametre a vytvoriť tak komfortný a zdraviu prospešný interiér.

Máme dlhoročné skúsenosti a sme jedna z mála certifikovaných firiem pre montáž monolitických stropov s vynikajúcimi akustickými parametrami. Ich montáž sme zabezpečovali nie len doma na Slovensku, ale aj v Dubline, Johanesburgu (JAR), Kodani, Milane, Prahe, Zagrebe alebo Bruseli.

Kliknite sem pre príklad použitia monolitických stropov