Akustické stropy

Akustika zohráva pri tvorbe interiéru dôležitú úlohu. Prečo? Dobrá akustika je totiž neoddeliteľným prvkom interiéru, pretože zaisťuje požadovaný stupeň súkromia, zreteľnosť reči, vysokú kvalitu zvuku a taktiež pozitívne ovplyvňuje pocity užívateľov. Hladina akustického tlaku udáva, aká hlučná je miestnosť.

O akustických vlastnostiach interiéru rozhodujú dva hlavné faktory. Je to zvuková pohltivosť, ktorá určuje ako sa zvuk v miestnosti chová, ako sa odráža, láme, pohltí a aká je doba dozvuku. Druhým faktorom je zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť), čo znamená koľko zvuku prenikne z jednej miestnosti do druhej.

Ponúkame široké spektrum kvalitných materiálov na riešenie rôznych akustických požiadaviek. Tie okrem vynikajúcich akustických vlastností umožňujú zaujímavú dizajnovú variabilitu s nadčasovým estetickým stvárnením.