Monolitické akustické stropy

Akustické monolitické stropy se vyznačují hladkým povrchem, který není rušený žádnými viditelnými spoji, případně konstrukcí. Na pohled je povrch tvořen buď jemnou strukturou omítky nebo hladkou stěrkou.

Vzniká tak jednolitý celek, který navíc splňuje akustické parametry. Proto můžeme u monolitických stropů rozlišovat mezi stropem zvukově pohltivým a (nebo) neprozvučným.

Zvukově pohltivé

Zvuková pohltivost – Když zvuková vlna narazí na povrch, část energie sa odrazí, část energie se pohltí materiálem a část energie tento materiál propustí. Proto je kvalita zvukové pohltivosti daná rozložením prostoru a použitými materiály. Zvuková pohltivost má vliv na vytváření příjemného prostředí interiéru bez nadbytečného hluku.

V takovém prostředí se zvyšuje srozumitelnost řeči a omezuje dozvuk čili ozvěna. Zvuková pohltivost se udává jako hodnota Alfa W (αw) a vypočítává se podle normy ISO 11654 z praktického součinitele zvukové pohltivosti αp při standardních frekvencích a porovnává se s kontrolní křivkou.

Na základě této normy jsou jednotlivé materiály rozdělené do 5 tříd pohltivosti A až E, kde A je třída s najvyšší pohltivostí.

Neprozvučné

Vzduchová neprozvučnost nebo i zvuková izolace představuje schopnost místnosti (stavebních prvků, stropů, stěn, podlahy) zabránit přenášení zvuku vzduchem a stavebními prvky.

Nejčastěji se pro dosáhnutí požadovaných parametrů neprozvučnosti používají materiály s vysokou objemovou hmotností, která brání průniku zvuku, případně ho vrací zpět do místnosti.

Kombinacií vhodných materiálů umíme realizovat akusticky optimálně prostor, ve kterém je možno skloubit oba parametry a vytvořit tak komfortní a zdraví prospěšný interiér.

Máme dlouholeté zkušenosti a jsme jedna z mála certifikovaných firem pro montáž monolitických stropů s vynikajícími akustickými parametry. Jejich montáž jsme zabezpečovali ne jen doma na Slovensku, ale i v Dublině, Johanesburgu (JAR), Kodani, Milánu, Praze, Zagrebu nebo Bruselu.