Protipožiarne stropy a priečky

Požiarne deliace konštrukcie, stropy, priečky… musia zamedziť šíreniu ohňa a dymu a zamedziť tak rozšíreniu požiaru. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti a spoločne s renomovanými dodávateľmi materiálov určených na stavbu protipožiarnych konštrukcií vieme realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Disponujeme potrebnými montážnymi certifikátmi a pri realizácii používame len systémove materiály predpísane výrobcom tak, aby boli dodržané všetky požiarné a konštručné požiadavky.