Akustické steny a priečky

Rovnako ako pri akustických stropoch aj pri stenách zohráva akustika veľkú úlohu. Kým pri stropoch, z akustických faktorov prevláda zvuková pohltivosť, pri stenách/priečkach sa javí významnejšía práve vzduchová nepriezvučnosť.

Táto je veľmi často negatívne vnímaná či už v susedských vzťahoch alebo aj v kancelárskych budovách, kedy narušuje súkromie a dôvernosť vlastného prostredia. Použitím vhodných materiálov vieme realizovať priečky a steny rôznych akustických požiadaviek a parametrov.

Kombinovať tak vieme nie len požiadavky na akustickú pohltivosť a nepriezvučnosť, ale aj originálny dizaj a rôzne formy osvetlenia. Pre tých najnáročnejších zákazníkov máme v ponuke aj také špeciálne riešenia ako sú akustické chladené stropy. Tie máme v ponuke nie len so širokým výberom priznanej perforácie, ale aj ako skryté monolitické stropy bez viditeľnej konštrukcie alebo akustickej perforácie.