Špeciálne stropy a steny

Realizácia špeciálnych stropov a stien vychádza z atypických požiadaviek na riešenie interiéru ako sú napríklad wellness centrá a bazény, kde je požiadavka na zvýšenú antikorozívnu odolnosť, ako aj iné požiadavky, ktoré nie je možné pokryť bežnými materiálmi, prípadne postupmi realizácie.

Na druhej strane poskytujú možnosti zaujímavých moderných riešení pri výstavbe takýchto priestorov. Na základe našich dlhoročných skúseností vieme navrhnúť a realizovať rôzne špeciálne atypické stropy a steny.

Máme dlhoročné skúsenosti s realizáciu rôznych systémov chladených stropov a riešeniami na ochranu pred röntgenovým žiarením. V prípade požiadavky vieme realizovať dodávku a montáž bezpečnostných stropov a stien s rôznou triedou ochrany a doložiť všetky potrebné certifikáty.