Špeciálne stropy a steny s ochranou pred röntgenovým žiarením

Vďaka spolupráci s renomovanými výrobcami a dodávateľmi špeciálnych materiálov, dokážeme realizovať aj stropy a steny s ochranou pred röntgenovým žiarením.

Takéto požiadavky sa vyskytujú najmä v prostredí zdravotníctva, kde sa často röntgenové žiarenie vyskytuje a kde sú zvýšené nároky na ochranu pred jeho šírením. Úspešne sme realizovali niekoľko projektov s takýmito požiadavkami.