Bezpečnostné stropy a steny

Bezpečnostné stropy a steny dokážu zabrániť násilnému vniknutiu, preto majú časté využitie v bankách, dátových centrách alebo iných priestoroch so špeciálnymi bezpečnostnými požiadavkami.

Sme certifikovaní realizátori na dodávku bezpečnostných stropov, stien a priečok rôznych stupňov ochrany. Použité sú len certifikované systémové riešenia renomovaných výrobcov.