Kazetové akustické stropy

Stropné kazetové podhľady, rovnako ako aj monolitické, môžeme rozdeliť na zvukovo pohltivé a nepriezvučné. Na rozdiel od monolitických stropov je tu vždy montáž na konštrukciu, ktorá je viac či menej viditeľná. V závislosti na tomto fakte rozlišujeme:

  • kazetové stropné podhľady so skrytou konštrukciou
  • kazetové stropné podhľady s čiastočne viditeľnou konštrukciou
  • kazetové stropné podhľady s viditeľnou konštrukciou

Spolupracujeme s renomovanými výrobcami stropných kaziet, čím vieme plne pokryť požiadavky na viditeľnosť podkladovej konštrukcie a pritom dodržať požadované akustické parametre.