VoglToptec® Acoustic a Ultracoustic

Akustický systém s výbornou akustikou a jedinečným dizajnom

VoglToptec® Acoustic je výnimočný systém ucelených akustických podhľadov a stien bez rušivej perforácie povrchu alebo rastra. Povrch tvorí jemná akusticky pohltivá štruktúra, s výbornými zvukovo-pohltivými vlastnosťami.

VoglToptec® Acoustic: Akustický sadrokartón pokrýva špeciálny zvukovo priepustný nástrekový tmel

Vďaka VoglToptec® Acoustic sa podarilo nastaviť novú kvalitatívnu úroveň akustických sadrokartónových podhľadov. Výsledkom je vysoká efektívnosť dosiahnutá v oblasti estetiky aj akustického výkonu. VoglToptec® Acoustic nedosahuje lepšie výsledky len v oblasti akustickej pohltivosti, ale umožňuje veľkú voľnosť pri návrhu interiérov. Samozrejmosťou sú konvexné alebo konkávne formy akustických podhľadov. Základom systému je novovyvinutý perforovaný akustický panel s maximálnou možnou plochou perforácie, kombinovaný s vysokou flexibilitou a novými technologickými postupmi.

VoglToptec® Acoustic: Akustický podhľad bez rušivej perforácie alebo rastru

Výhody všetkých VoglToptec® Acoustic akustických systémov:

• Testované na dosiahnutie akustickej triedy pohltivosť Class „A“ s ?w=0,95 (extrémne pohltivý )
• Vysoká flexibilita VoglToptec® Ultracoustic perforovaných panelov na konvexné a konkávne formy dizajnu podhľadov.
• Možnosť voľby ľubovoľnej farby povrchu

Krok za krokom k finálnemu výsledku:


VoglToptec® Acoustic systém inštalovaný v postupných krokoch. Na Vogl akustický panel sa nalepí tkanina, ktorá je následne pokrytá tromi vrstvami akustického nástrekového tmelu s pórovitou štruktúrou hrúbky približne 5mm.

Stiahnite si brožúru VoglToptec® Acoustic