Akustika má svoje miesto aj v školách

Asi nebudeme ďaleko od pravdy, keď budeme tvrdiť, že pri spomienke na školu a akustiku, sa väčšine z nás vynorí niektoré zo slovíčok hluk, krik alebo ozvena. Pritom štúdií ako pôsobí zvýšený hluk na žiakov už bolo vytvorených pomerne dosť.

Dokonca na to pamätá aj norma 73 0527 pri projektovaní doby dozvuku v školských zariadeniach. Má síce už svoje roky, ale stále je platná. Reálne však nie vždy funguje v praxi. Pozrite si video, ktoré vytvorila firma Ecophon. Mali sme možnosť spolu podieľať sa na akustickom riešení vzorovej triedy v škole na Mokrohájskej ulici v Bratislave.
A výsledok? Zníženie doby dozvuku vďaka inštalácií akustického kazetového podhľadu počuteľne zmenilo vnútorné prostredie v školskej triede. Má to pozitívny vplyv nielen na žiakov, ktorí zrazu zistia, že učiteľovi je rozumieť. Takéto zlepšenie znamená, že vyučovanie v upravenej triede je omnoho menej náročné aj pre samotného učiteľa.
Aj vďaka takýmto, pomerne jednoduchým úpravám, je možné deťom a učiteľom v školách zmeniť priestor na pohodlné pracovné prostredie.