Kruhové stropy

Ak má byť kruh kruhom, mal by mať plynulý polomer zaoblenia po celom obvode. A dodatočné vyrovnanie rohovou oblúkovou lištou môže do realizácie vniesť ešte ďalšie nerovnosti.

Výsledný prvok nemá hladkú oblúkovú a nepôsobí harmonicky. Tak ako pri oblúkoch a elipsách, aj pri kruhoch ťažíme hlavne z nášho vlastného technologického vybavenia. Presné stroje nám vyrezávajú každý jeden kruh rovnako. Zvislá hrana je citlivo prepáskovaná a pretmelená tak, aby bol čo najviac dodržaný požadovaný tvar vyrezaný na stroji.