Elipsovité stropy

Elipsa je veľmi zaujímavý tvar, ale jeho zameranie na stavbe často sprevádza množstvo komplikácií. Ak máme k dispozícii len jej základné vonkajšie rozmery, trafiť sa do jej presného polomeru zaoblenia vyžaduje oveľa viac vstupných informácií.

Rovnako je dôležité, aby sa sa rovnaký oblúk realizoval na všetkých jeho stranách. Preto sme pri ich realizácii začali využívať strojovú výrobu. Realizácia na základe podkladov od architekta je garanciou tej najvyššej presnosti. Montáži na stavbe vždy predchádza príprava v dielni.  U zákazníka tak prebehne montáž výrazne rýchlejšie a výsledok našej práce je presnejší ako pri doteraz pri bežných montážnych postupoch.