Viditeľná akustika

Materiály používané na zlepšenie akustického komfortu miestnosti môžu pôsobiť nenápadne a tvoriť jemnú monolitickú štruktúru.

Prípadne to môže byť naopak, môžu byť viac, či menej výrazné a významne tak osviežiť priestor najmä po stránke dizajnovej.